İlginizi Çekebilir

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü faaliyetleri kapsamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Faruk Doğru, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mustafa Çobanoğlu, Cumhuriyet Savcısı Sema Çilingiroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ve İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük katıldı. Şırnak Belediye Başkan V. Kamil Kurt, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kurum müdürleri ve STK temsilcileri de toplantıya videokonferans sistemi üzerinden iştirak etti.

Toplantıda ilgili kurum yetkilileri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında İlimizde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Farkındalık oluşturmak adına katılımcıların turuncu maske taktığı toplantıda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Ulusal Eylem Planını doğrultusunda Şırnak İl Eylem Planının da hazırlanarak uygulamaya konulduğunu ve bu konudaki çalışmaların etkin bir şekilde devam ettirildiğini belirten Vali Pehlivan; “Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri tesis ettik,personel görevlendirmelerini yaptık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Kadın Destek Birimleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hizmet sunmaya devam ediyor. Kadına yönelik şiddet insan hakkı ihlalidir ve asla kabul edilemez ve adli, hukuki, idari, toplumsal, sosyo-psikolojik bütün boyutlarıyla mücadele gerektirir, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi icap eder. Kadına Yönelik Şiddet konusunda temel, nihai ve en ideal hedef sıfırlanmasıdır. Bunun sağlanması için kamu kurumları, sivil toplum teşkilatları ve toplumumuzun bütün kesimlerinin işbirliği ve koordinasyon içinde gayret sarfetmesi gerekmektedir.” dedi.

Toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında; kolluk birimlerinin görev ve sorumluluğunda olan konularda mevzuatta verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulanması, alınan tedbirlerde etkinliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi ayrıca toplumsal farkındalığın artırılması, şiddet mağdurunun yaşamsal, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her şart altında korunması ve şiddetin önlenmesi konularında yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda kurumların işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması, atılacak olan adımlar ve koordinasyon gerektiren konular görüşülerek değerlendirme ve bilgi alışverişlerinde bulunuldu, muhtelif kararlar alındı.

GÜNDEM 27.11.2020 22:39:00 93 0

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü faaliyetleri kapsamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı