EKONOMİ BAKANLIĞI NİSAN AYI TEŞVİKLİ YATIRIM VERİLERİNİ PAYLAŞTI

EKONOMİ BAKANLIĞI NİSAN AYI TEŞVİKLİ YATIRIM VERİLERİNİ PAYLAŞTI
Ekonomi Bakanlığı Nisan ayı Teşvikli Yatırım verilerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın nisan ayında 1 bölgesel, 1 genel ölçekte 2, ocak-nisan ayları kapsamında 6 bölgesel, 2 genel bazlı 8, 2001-2018...
Ekonomi Bakanlığı Nisan ayı Teşvikli Yatırım verilerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın nisan ayında 1 bölgesel, 1 genel ölçekte 2, ocak-nisan ayları kapsamında 6 bölgesel, 2 genel bazlı 8, 2001-2018 yılları arasında ise 101 bölgesel 298’i ise genel kategoride toplam 399 yatırım teşvik kapsamına alındı.  

  NİSAN AYI VERİLERİ VE ERZURUM

  Erzurum’da bu yılın nisan ayında 1 bölgesel, bir de genel ölçekte olarak 2 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel bazlı yatırımlar için 13, genel bazlı yatırımlar için ise 16 milyon toplam 29 milyon TL tutarında harcama gerçekleşti. Bölgesel yatırımlarda 20, genel yatırımlarda ise 24 olarak toplam 44 kişilik istihdam hacmi oluşturuldu.

  DÖRT AYLIK BÖLÜM

  Erzurum’da yılın ilk dört aylık diliminde 6 bölgesel, 2 de genel olmak üzere toplam 8 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 108, genel yatırımlar için 49 milyon olmak üzere toplam 157 milyon TL tutarında yatırım harcaması yapıldı.  Bölgesel yatırımlarda 2 bin 259, genel yatırımlarda ise 24 kişi iş edindi.

  2001-2018 DÖNEMİ ERZURUM

  İlde 2001-2018 yılları bazında 101 bölgesel, 298 genel yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 1.1 milyar, genel yatırımlar için 1.7 milyar, toplam 2.9 milyar TL harcama kaydedildi.  Bölgesel yatırımlar kapsamında 5 bin 753, genel yatırımlar kapsamında 3 bin 993, toplam 9 bin 746 kişilik istihdam kapasitesi kaydedildi.

  YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -NİSAN 2018 VERİLERİ-

  Ekonomi Bakanlığı Nisan ayı Teşvik Bülteninde şunlar kaydedildi:

  “2018 YILI NİSAN AYI GELİŞMELERİ

  “2018 yılı Nisan ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 10,2 milyar TL olan 515 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 21.230 kişilik istihdam öngörülmektedir.

  Nisan ayında düzenlenen 515 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 482 adedi yerli firmalar, 33 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 7,1 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 3,2 milyar TL’dir.

  NİSAN AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

  2018 yılı Nisan ayında verilen teşvik belgelerinin 202 adedi I. Bölgede, 88 adedi II. Bölgede, 77 adedi III. Bölgede, 46 adedi IV. Bölgede, 39 adedi V. Bölgede, 62 adedi VI. Bölgede ve 1 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.

  Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 4,4 milyar TL’si I. Bölgede, 1,6 milyar TL’si II. Bölgede, 1,4 milyar TL’si III. Bölgede, 1,3 milyar TL’si IV. Bölgede, 1,2 milyar TL’si V. Bölgede, 336 milyon TL’si VI. Bölgede ve 65 milyon TL’si Muhtelif Bölgelerdedir.

  NİSAN AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

  2018 yılı Nisan ayında düzenlenen 515 adet belgenin 322 adedi komple yeni yatırım, 144 adedi tevsi, 49 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Nisan ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 10,2 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 5,7 milyar TL’si komple yeni yatırım, 2,3 milyar TL’si tevsi ve 2,3 milyar TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

  NİSAN AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

  Nisan ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 10,2 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 792 milyon TL’si Enerji sektöründe, 2,2 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 7,1 milyar TL’si İmalat sektöründe, 168 milyon TL’si Madencilik sektöründedir.

  NİSAN AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

  Nisan ayında düzenlenen 515 adet yatırım teşvik belgesinin 336 adedi Bölgesel, 177 adedi Genel ve 2 adedi Büyük Ölçekli mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 10,2 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 7,1 milyar TL’si Bölgesel, 2,9 milyar TL’si Genel ve 211 milyon TL’si Büyük Ölçekli mahiyetteki yatırımlara aittir.

  2018 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİ GELİŞMELERİ

  2018 yılı Ocak-Nisan döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 54,2 milyar TL olan toplam 2.210 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 97.962 kişilik istihdam öngörülmektedir.

  Ocak-Nisan döneminde düzenlenen 2.210 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 2.102 adedi yerli firmalar, 108 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 29,4 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 24,8 milyar TL’dir.

  OCAK-NİSAN DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

  2018 yılının Ocak-Nisan döneminde verilen teşvik belgelerinin 837 adedi I. Bölgede, 382 adedi II. Bölgede, 284 adedi III. Bölgede, 216 adedi IV. Bölgede, 171 adedi V. Bölgede, 312 adedi VI. Bölgede ve 8 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.

  Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 32,6 milyar TL’si I. Bölgede, 6,6 milyar TL’si II. Bölgede, 4,3 milyar TL’si III. Bölgede, 3,8 milyar TL’si IV. Bölgede, 2,5 milyar TL’si V. Bölgede, 1,8 milyar TL’si VI. Bölgede ve 2,6 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.

  OCAK-NİSAN DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

  2018 yılı Ocak-Nisan döneminde düzenlenen 2.210 adet belgenin 1.371 adedi komple yeni yatırım, 655 adedi tevsi, 184 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Nisan döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 54,2 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 21,6 milyar TL’si komple yeni yatırım, 27,3 milyar TL’si tevsi ve 5,3 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

  Ocak-Nisan Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

  Ocak-Nisan döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 54,2 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 3,3 milyar TL’si Enerji sektöründe, 29,6 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 20,5 milyar TL’si İmalat sektöründe ve 756 milyon TL’si ise Madencilik sektöründedir.

  OCAK-NİSAN DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

  Ocak-Nisan döneminde düzenlenen 2.210 adet yatırım teşvik belgesinin 1.473 adedi Bölgesel, 731 adedi Genel, 4 adedi Büyük Ölçekli ve 2 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 54,2 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 42,6 milyar TL’si Bölgesel, 10,6 milyar TL’si Genel, 668 milyon TL’si Büyük Ölçekli ve 270 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

  YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

  20 Haziran 2012 tarihinden Nisan 2018 sonuna kadar 29.891 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 28.358 adedi yerli firmalar, 1.533 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 415 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 211,8 milyar TL’dir.

  YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGESEL BAZDA KARŞILAŞTIRMASI

  Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %34, II. Bölge %18, III.  Bölge %15, IV. Bölge %12, V. Bölge %10, VI. Bölge %11 ve Muhtelif Bölgeler %0,4 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %35, II. Bölgenin payının %15, III. Bölgenin payının %24, IV. Bölgenin payının %9, V. Bölgenin payının %5, VI. Bölgenin payının %4 ve Muhtelif Bölgelerin payının %8 olduğu görülmektedir.

  YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI

  20 Haziran 2012 tarihinden Nisan 2018 sonuna kadar düzenlenen 29.891 adet teşvik belgesinin 20.032 adedi Komple Yeni Yatırım,  7.357 adedi Tevsi ve 2.502 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 626,8 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 434,2 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 143,5 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım’dır.

  YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI

  20 Haziran 2012 tarihinden Nisan 2018 sonuna kadar düzenlenen 29.891 adet yatırım teşvik belgesinin 15.748 adedi Bölgesel, 88 adedi Büyük Ölçekli, 14.013 adedi Genel ve 42 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 626,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 260,7 milyar TL’si Bölgesel, 60,4 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 179,5 milyar TL’si Genel iken 126,1 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

  20 Haziran 2012 tarihinden Nisan 2018 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 626,8 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 213,9 milyar TL’si Enerji, 180,5 milyar TL’si Hizmetler, 209,6 milyar TL’si İmalat, 22,8 milyar TL’si Madencilik sektörlerindedir.”

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.