Gazi Şehir, Sosyal Projeler Şehrine Dönüştü

Gazi Şehir, Sosyal Projeler Şehrine Dönüştü
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde hayata geçirilen sosyal projelerle göz kamaştıran Gazi şehir, geleceğe dönük umutlarını tazeledi. “Kadın Dostu Kent”,...
 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde hayata geçirilen sosyal projelerle göz kamaştıran Gazi şehir, geleceğe dönük umutlarını tazeledi. “Kadın Dostu Kent”, “Çocuk Dostu Kent”, “Engelli Dostu Kent” ve “Genç Dostu Kent” kimliğiyle anılmaya başlayan Gaziantep, 2014 yılından bu yana gönül belediyeciliği önceliğiyle şehri yöneten Başkan Şahin, insana dokunan çalışmalarıyla her kesimin takdirini kazandı.  

  Şehirde yaşayan yaklaşık bir milyon genci sahiplenen Büyükşehir Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucunun yoğun kullanılan mahalleleri taradı, aileler uzman ekipler tarafından bilinçlendirildi. Kadınlara yönelik açılan kurslar, gençler için etüt merkezleri ve çocuklara dönük kurslarla dikkati çeken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK), Türkiye’ye model oldu. Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışmaları ise kadınlara yeni bir hayatın kapısını araladı. Kanser olduğunu bilmeyen yüzlerce kadın tedavi edildi, hastalıktan kurtuldu. Geleneksel yapının hakim olduğu toplumlarda ezilen kız çocuklarına elini uzatan Büyükşehir, Gelin Etmeyin Okula Gönderin Projesi’yle kız çocuklarını eğitim hayatına kattı, Haydi Kızlar Yönetime Projesi karar alma noktasında kız çocuklarına öz güven aşıladı.

  Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi, kentin geleceğine yön veren sosyal içerikli projelerle şehrin kaderini değiştirdi.

  

  GASMEK kursları iş ve yaşam becerilerini geliştiriyor

  Bireyi üretken kılmak amacıyla 7 Ocak` 2015 tarihinde faaliyete alınan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK)

  7 Ocak 2015’de faaliyete başlayan GASMEK’in vizyonu bireyi üretken kılmak olarak belirlendi, Halkın yaşam kalitesini yükselterek toplumsal refahı artırmak için her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere, hayat boyu öğrenmenin amaçları doğrultusunda ülkesini seven, bilimsel, akılcı düşünüp problemlerini çözme becerisini kazandırıyor. Bireylerin enerjilerini ve yeteneklerini ortaya çıkaracak, öğrenme iş ve yaşam becerileri kazandırmayı misyon erihen merkez, bu güne kadar Meslek Eğitim Kursu (MEK) grubunda 30 farklı alanda 375 branşta, 151 bin 406, İlköğretim ve Ortaöğretim Eğitime Destek Kursları (ETÜT) grubunda ise 35 bin 578 olmak üzere toplamda 186 bin 984 kursiyere eğitim verdi. Merkezde eğitim gören 302 kursiyere ise istihdam sağladı. Halkın yaşam kalitesini yükselterek toplumsal refahı artırmak için her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere, hayat boyu öğrenmenin amaçları doğrultusunda, bilimsel, akılcı düşünüp problemlerini çözme becerisini kazanan, enerjilerini ve yeteneklerini ortaya çıkaracak, öğrenme iş ve yaşam becerileri kazandırıldı. 14 kurs merkezinde kursiyerlerin 03-06 yaş arasındaki çocukları için kreşlerden bugüne kadar 5 bin 473 çocuk faydalandı.

  SARMER ile sosyo-ekonomik yapı araştırıldı

  Kadın Dostu Kent unvanına sahip şehrin kadın sağlığı alanında bölgede ve Türkiye genelinde örnek olmasını sağlamak için yenilikçi teknolojik uygulamalardan faydalanılarak ihtiyaçların tespiti sağlandı. Bu ihtiyaçlardan Gaziantep’te yaşayan 15-69 yaş aralığında bulunan kızların ve kadınların, kadın sağlığı açısından gerek tarama, teşhis ve gerekse de tedavi olanaklarını artırmaya yönelik merkezler kurmak ve/veya mevcut kuruluşlarla işbirlikleri yaparak, yeni gelen nesillerin daha sağlıklı olmalarına katkı sağlanacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; toplumda var olan sosyal sorunların değerlendirildiği ve ihtiyaçlar temelinde, şehrin sosyal risk haritasını oluşturup hizmetlerin yerinde, zamanında ve etkili sunulması, bu risklerin ortaya çıkmadan önlenmesi, mahallelere yönelik sosyo-ekonomik durum değerlendirmesi için gerekli birimlerle işbirliği içinde çalışmalar yapmak amacıyla bir Sosyal Araştırma Merkezi (SARMER) kuruldu. Bu kapsamda yapılan çalışmalara yardımcı olabilmek amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bir mobil veri yazılımı oluşturuldu. İl merkezinde yer alan 196 mahalleden 24’ünde saha çalışması yapıldı. Bu kapsamda 44 bin 625 hanede 207 bin 531 kişiye ulaşıldı. İlin sosyal risk haritasının çıkarılması adına yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, belediyece benimsenen inovatif düşünme ve uygulama faaliyetleri doğrultusunda Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne aktarılarak adres verisi, sözel veriden konumsal veriye dönüştürüldü, anket ve çalışma sonuçlarının Gaziantep İl Haritası üzerinde noktasal bazda görüntülenebilmesi sağlandı. Bu veriler ışığında tematik haritalar oluşturularak Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden tek bakışta şehir geneli üzerinde kadın sağlığı ve üreme konusunda tespit edilen sorunların il genelinden mahalle bazına dağılım ve yoğunluklarının görüntülenebilmesi sağlandı. SARMER’e hane ziyaretleri esnasında gelen talepler ve Belediyenin Beyaz Masası’na yapılan tüm genel başvuruların analizi neticesinde ilde yapılan ücretsiz kanser tarama faaliyetlerinin mevcut talebi karşılayamaması ve kadınların mevcut merkezlere ulaşımı konusunda sıkıntı yaşadığı şeklinde başlıklar öne çıktı. 

  KETEM sayıları arttırıldı

  Yaşanan sıkıntılardan birinin de yetersiz sayıda bulunan Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) olurken, bu çerçevede KETEM sayısını artırmak ve olmayan Mobil Mamografi Tarama Aracını temin etmek ve faaliyete geçirmek üzere ilgili kurumlarla işbirliği gerçekleştirildi. KETEM bünyesinde 15 Mayıs 2015-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu; 29 bin 660 Meme Sağlığı Taraması (Mamografi), 24 bin 787 Rahim Ağzı Kanseri (HPV) ve 4 bin 157 Gaitada Gizli Kan (GGK) olmak üzere, 58 bin 604 tarama işlemi yapıldı.

  90 kanserli kadın erken teşhis ile hayata tutundu

  Taramalarda Meme kanseri şüphesi tespit edilen 1256 kişi bir üst merkeze sevk edildi. Bu hastaların 81’inde meme CA kanseri tespit edildi, tedavi süreçleri başladı. Rahim Ağzı kanseri şüphesi tespit edilen 588 kişi bir üst merkeze gönderildi. Bu hastaların 9’unda Rahim ağzı kanseri tespit edildi.  Kolon kanseri şüphesi ile 123 kişi sevk edildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı’nın verilerine göre; Gaziantep, KETEM tarama sayılarına göre sıralamada ilk 10’da yer almaz iken sosyal belediyecilik alanında yapılan iyileştirme çalışmaları neticesinde şu anda Türkiye 4’üncüsü olarak sıralamada yer aldı.

  

  "Gelin etmeyin okula gönderin" Projesi

  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocuk evlilikleriyle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan Gelin Etmeyin Okula Gönderin Projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi ve 19 sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle yürütüldü. Toplumda yer alan kadın, erkek ve çocuklar ulaşılacak hedef kitle olarak belirlenen projenin temel amacı, Gaziantep ilinde yaşayan erken yaşta ve/veya zorla yaptırılan evliliklerin önlenmesi konusunda kamusal bilinç oluşturmak olarak belirlendi. Bu çerçevede vatandaşın günlük yaşamına erken yaşta ve zorla evliliklerin zararlarını yerleştirmek, erken yaşta ve/veya zorla evliklerle mücadele konusunda toplumda farkındalık çıkarmak, erken yaşta  ve/veya zorla evlendirilen kız çocuklarının bilgi açığını kapatmak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak,  çocukların eğitime erişim ve eğitimde kalma süresini artırmak, erken yaşta veya zorla evliliklerin ortadan kaldırmasına yönelik bilgi ve deneyimleri paylaşmak hedeflendi.

  

  Çocuk gelin çağrı hattı

  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi`nin Türkiye`de ilk olarak uygulamaya geçirdiği 444 27 00 numaralı Çocuk Gelin Çağrı Merkezi kuruldu. Çağrı hattıyla gelen ihbarlar sayesinde örgün eğitimden koparılmış, evlendirilmek üzere olan 41 kız çocuğunun ailesi ile görüşülerek okula yeniden dönüşü sağlandı.

 

  Haydi kızlar yönetime projesi

  Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından uygulanan Haydi Kızlar Yönetime Projesi, kız öğrencilerin yönetimlerde daha etkin rol alması, kadın yöneticilerin kız öğrencilere rol model olması, kendilerinin de emek ve çaba harcadıkları takdirde şehir yönetiminde kadınların yer alabilecekleri konusunda yüreklendirmeyi, üniversiteye giriş sınavı öncesinde motivasyonlarını artırmayı amaçladı. İşin ehline verilmesi ve liyakat konusunda diğer belediyelere örnek teşkil eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Türkiye’de tek kadın Fen İşleri Daire Başkanı hizmet verdi. Bunun yanı sıra bir Genel Sekreter Yardımcısı, Makine İkmal ve Bakım ve Onarımı Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kadın yöneticiler tarafından idare edildi. Aynı zamanda 19 şube müdürlüğünde kadın yöneticiler aktif olarak görev aldı. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardan 11’inci ve 12’nci sınıf kız öğrencileri, Meclis Salonu’nda Başkan Fatma Şahin’in ev sahipliğinde ağırlandı. Bugüne kadar 2 bin öğrenciye ulaşan proje, Şubat 2017’de başladı, proje çerçevesinde düzenlenen toplantılarda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin deneyimlerini kız öğrencileriyle paylaştı. Projeyle, 10 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

  Türkiye’nin ilk Engelsiz Yaşam Merkezi

  Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise büyüklüğü bakımından ikinci olan merkez, yaklaşık 30 bin metrekare alana kuruldu. Merkezde, konuşma, işitme, zihinsel, bedensel, görme engelli, özel öğrenme güçlüğü çeken ve yaygın gelişimsel bozukluk gibi 7 engelli gruba yönelik tedavi yöntemleri uygulanıyor. Merkezde, kapalı yüzme, hidroterapi havuzu, çok amaçlı spor salonu, fitness salonu, fizik tedavi birimi, sergi salonu, konferans salonu, meslek atölyeleri, engel guruplarına özel eğitim bölümleri, nefes evi, kapalı ve açık otopark, kafeterya gibi bölümlerin yanı sıra işitme, konuşma, otistik engelliler bölümü, hafif, orta ve ağır zihinsel engelliler için özel eğitim bölümleri, duyu bütünleme terapisi, snoezelen terapisi, özgül öğrenme güçlüğü bölümleri, fizik tedavi birimi, meslek atölyeleri, nefes evi dikkati çekti.

  

  Atlarla tedavi yöntemi

  Atlar kullanarak yapılan bir tedavi yöntemi olan hippoterapi tekniğinde, atların hareketleriyle çocuğun gelişimine destek verilir. Denge, koordinasyon, duruş kontrolü, ince motorik gelişim, konuşmayı uyarmak, kognitif becerileri ve iletişim becerilerini yükseltmek için hasta üzerinde hippoterapi tekniği uygulanır.  Birçok eğitim programı ve terapi yöntemleri uzmanların gözetiminde kullanılan merkezde, dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programıyla bireylerin, sesletim ve ses bilgisel farkındalık becerilerini geliştirmeleri, günlük iletişimde konuşma hızını ve ritmini işlevsel ve akıcı bir şekilde kullanmaları, sesini kalite, perde, şiddet, rezonans veya süre gibi özellikler yönünden yaşına ve cinsiyetine uygun olarak kullanmaları, alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri, okuma-yazma becerilerini geliştirmeleri, günlük iletişimde alternatif ve destekleyici iletişim yöntemlerini kullanmaları sağlandı.

  

  Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi

  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hz. Âmine Yetim Koordinasyon Merkezi, Şahinbey ilçesine bağlı Yazıcık Mahallesi’nde modern yapısıyla yetimler ve annelerine hizmet vermeye başladı. Sosyal belediyecilikte birçok belediyeye örnek olan Büyükşehir, bünyesinde kurduğu Yetim Koordinasyon Merkezi’yle yetimleri ve annelerini yalnız bırakmadı, kaderine terk etmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin`in girişimleriyle hizmet

  vermeye başlayan merkez, 2 katlı 1041 metrekare alana kuruldu, modern yapısıyla dikkati çekti.

  

  Glutensiz bir başka kafe

  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığına bağlı Glutensiz Bir Başka Kafe glutensiz gıda üretiminin yanı sıra dezavantajlı bireylerin meslek edinmesi ve istihdamına katkı sağladı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında önemli bir çalışmaya daha imza atan Büyükşehir, glutensiz gıda temininde zorlanan Çölyak hastaları ve glutensiz beslenmeyi tercih eden bireylere yönelik Glutensiz Bir Başka Kafe’yi hayata geçirdi. Böylece, buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisindeki glutene hassasiyetleri nedeniyle her lezzeti tadamayan çölyak hastaları, glutensiz gıdalar tüketebilecekleri ayrıcalıklı bir mekana kavuşmuş oldu. Korumalı işyeri özelliğini taşıyan Glutensiz Bir Başka Kafe, işgücü piyasasında normal şartlar altında çalışma imkânı kısıtlı olan zihinsel ve ruhsal engelli kişilere, istihdam ortamı oluşturulması amacıyla da önemli bir fonksiyon üstlendi. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından alınan Korumalı İşyeri Statü Belgesi ve İŞKUR Hibe Programı’yla desteklenen proje, zihinsel ve ruhsal engellinin oluşturduğu sosyal işletme modelinin en güzel örneklerinden biri olarak dikkati çekti. Engelli bireylerin, mesleki eğitim ve rehabilitasyonla iş alanında edindikleri deneyimlerin kullanılması, sorumluluk duygusunun ve özgüvenlerinin gelişmesini amaçlayan proje çerçevesinde, tamamen glutensiz ürünler üretiliyor.

  

  Mutlu kafede şimdi daha mutlular

  Büyükşehir Belediyesi tarafından down sendromlu çocukların sosyal hayata katılımı ve kendilerine güvenlerini kazanmaları amacıyla kurulan Mutlu Kafe, 8 çocuk, garsonluk yapıyor, müşterilerle sohbet ederek sosyal iletişimlerini geliştiriyor. Down sendromlu çocukların sosyal hayata daha iyi adapte olmaları için açılan kafede garson olarak çalışan özel çocuklar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de çalışarak üretmenin keyfini yaşıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları`nda aldıkları eğitimin ardından Mutlu Kafe`de çalışmaya başlayan down sendromlu çocuklar, üstlerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Toplum içinde kendilerine yer edinerek her geçen gün iletişimleri ve özgüvenleri artan gençler, müşterilerle sıcak ilişkiler kuruyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.