T.C.ŞIRNAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO: 2020/166 Davacı , ÖMER YAYMUN ile Davalılar , ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ŞIRNAK MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Dava konusu Şırnak İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 333 Ada 3 Parsel (333 Ada 2,3,17,18 ve 19 nolu parseller arasında kalan alan/yüzölçümü) nolu taşınmazın maliki olup, davaya itirazları olanların ilandan itibaren 3 ay içerisinde mahkememize itirazlarını içerir dilekçe ile başvurmaları aksi halde yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu hususu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713.maddesi gereğince İLAN olunur. 30/11/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01944295