Abdullah KALKAN

Abdullah KALKAN

CİZRE’Lİ OTİSTİK ÇOCUKLAR DESTEK BEKLİYOR

Bildiğiniz üzere ;

Otizm: Sözel ya da sözel olmayan iletişimde zorluk yaşanması ile karakterize nörolojik ve gelişimsel bir bozukluktur. Otizm ile ilgili ilk makale 1943 yılında yayınlanmıştır.

Daha açık bir şekilde yazmak gerekecek ise; Otizm üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşme ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir durumdur.2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre maalesef 44 çocuktan birinde görülür hale gelmiştir.

Otistik çocuklar özel bireylerdir. Bu çocukların belirli görüntülere, seslere, ışıklara veya fiziksel temaslara karşı duyarlılık, davanmış, yeme-içme, bazı hareketlere karşı takıntılı davranma durumları söz konu olabildiğinden anne ve babalarının kontrolünde olmaları gerekmektedir.

Geçen sene aile bireylerinden biri bu özel duruma sahip olan dostum Ramazan Kızılgül bu çocukları sahipsiz bırakmamak ve en azından ailelerine destek olabilmek amacıyla CİZRE OTİZM YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA Derneği’ni kurdu. Bu kutlu görevde ben de naçizane kurucu üyelerden bir tane oldum. Kendisine bu ulvi görevi bana layık gördüğü için ayrıca teşekkürü borç bilirim.

Dernek kuruluşunda ve sonrasında aktif bir şekilde rol alamasam da az çok arkadaşlarımın yaptıklarını görüyor ve gurur duyuyorum. Aslında hani bize uzak görülen bu rahatsızlığın ne kadar çok görüldüğünü bilsek hepimizin şimdiden endişelenmeye başlaması gerekiyor.

Cizre genelinde derneğimize hali hazırda 146 tane kayıtlı otistik çocuğumuz var. Bu sayı bizim bildiğimiz ve kayıt altına aldığımız sayıdır. Aileler tarafından her hangi kuruma götürülmedikleri için kayıt altına alınamayan çocukların sayılarını varın siz hesaplayın.