Abdullah KALKAN

Abdullah KALKAN

CİZRE SELLERİ VE ĞARK U ĞARİK KEHANETİ

Küçüklüğümden beri 2-3 yıl ara ile Dicle Nehri'nin taştığını ve maddi anlamda Cizre büyük zararlar verdiğini hep yaşamışımdır tıpkı iki üç gün önce Cizre'ye verdiği zararlar gibi…

Bilindiği üzere Cizre Hz Nuh Aleyhi selam tufanından sonra kurulmuş çok eski bir yerleşim yeridir kayıtlarda bulunan eski fotoğraflar ve zamanında bunlara gelmiş bulunan ünlü seyyahların eserlerinden öğrendiğimiz kadarıyla de yakın zamanda yaşadığımız sel felaketi benzeri afetleri de hep yaşamıştır. Muhtemelen yaşamaya da devam edecek gibi görünüyor.

10 dakikalık şiddetli bir bahar yağmurundan sonra yaşadıklarımıza şahit olunca aklıma Cizre ile ilgili olarak ilk günden beri anlatılan her üç yok oluş kehanetleri geldi.

Hatırlarsanız bir yazımda bizden büyüklerden duyduğum her üç kehaneti yazmıştım eskiler derlermiş ki Cizre üç şekilde yok olacaktır. Bunlar

  1. TOP U MENCİNİK (Top ve Mancınık)
  2. TERK U RERİQ (Salgın Nedeniyle Terk Etme)
  3. ĞARK U ĞARİK (Su Taşması İle Yok Oluş)

İlkine 1984 senesinde şahit olduğum Dicle nehrinin taşması ve bu günlerde yaşadığımız büyük sen nedeniyle tekrardan üçüncü kehaneti hatırlatmış oldum.

Bu üçüncü kehanetin özü şudur: Yağmur nedeniyle Dicle Nehri taşacak taşkın su o kadar yükselecek ki koca Cizre ve sular altında kalıp yok olacaktır…

Son yıllarda yapılan barajların , hidroelektrik santrallerinin ve nehir yatağında yapılan milyonlarca yıllık iyileştirilmelere rağmen nehir suyunun bu kadar zarar verecek seviyeye ulaşması sizleri de üçüncü senaryoyu o korkunç kehaneti hatırlatmaz mıydı...

İşin kehanet ve rivayet taraflarını bir yana Cizre'de kalıcı çözümler bulunmaz ise cumartesi günü yaşadığımız sel felaketi benzeri su taşkınları daha çok yaşanacaktır.

SU TAŞKINLARININ SEBEPLERİ

1. Cizre'ye yerleşim alanı maalesef riskli bölgelerde yoğunlaşmış. İlk tarihlerde yapılan 3 mahalle olan

Kale Mahallesi,